Zákony dědičnosti

Zákony dědičnosti

  • 25. 12. 2020

Genetika a základní zákony dědičnosti, bez nich si již v oblasti medicíny nedovedeme svět představit. jejich zakladatel byl Gregor Johann Mendel (česky Řehoř Jan Mendel, narozen 1822 v Hynčicích). Byl přírodovědec, jako jeden z prvních použil ve své práci biostatistické metody. Jeho poznatky lze shrnout do 3 Mendelových zákonů. Mendelovy zákony jsou univerzální, tvoří základ genetické vědy. Jsou výsledkem jeho experimentů s odrůdami hrachu – křížil čisté linie odrůd, které se odlišovaly v jednom nebo více přesně definovaných znacích a pozoroval nejméně dvě generace potomstva kříženců.

Mendelovo jméno čestně nese i první česká vědecká stanice v Antarktidě. A co se ví méně? Působil jako mnich, později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Posledních deset let života spotřeboval hodně času a energie ve sporu s rakouskou vládou kvůli neoprávněně zvýšené dani z klášterního majetku. Věnoval se meteorologii, kterou měl také vystudovanou. Prováděl každodenní pozorování pro Meteorologický ústav ve Vídni a v seznamu třinácti Mendelových publikací se devět týká meteorologie. V roce 1883 vážně onemocněl a 6. ledna 1884 v klášteře zemřel. Byl pochován na Ústředním hřbitově v Brně do hrobky augustiniánů a rekviem v kostele dirigoval sám Leoš Janáček.

Pokud máte nápad, o jakém přínosu vědy či vynálezu bychom na našich stránkách měli napsat, dejte nám vědět na info@srdceceska.cz

Sdílejte tento článek