Objev krevních skupin

Objev krevních skupin

  • 20. 1. 2021

Názor na prvenství při objevu krevních skupin se postupně vyvíjel, ale faktem je, že první, kdo zveřejnil práci o krevních skupinách byl Vídeňský patolog Karl Landsteiner (1868–1943), který v roce 1901 popsal výsledek svých pokusů ve spisu „O projevech aglutinace normální lidské krve“, kde popsal existenci tří krevních skupin. 

Aniž měl povědomost o práci Karla Landsteinera, ke stejným závěrům dospěl v roce 1907 Jan Janský, který nejenže popsal všechny čtyři krevní skupiny, ale navíc dokázal popsat vztahy mezi jednotlivými skupinami.  

Shodou okolností se Jánského práce dostala do USA a v roce 1921 byl Americkou lékařskou komisí uznán za objevitele krevních skupin. Jeho systém byl obecně uznán a stal se jediným podkladem pro zjišťování bezpečných podmínek pro transfuze krve.

Zajímavé je, že Jánského objev byl vedlejším produktem jeho výzkumu, který prováděl na psychiatrii v pražských „Kateřinkách“. Vše vzniklo tak, že jedna pacientka ústavu si podřezala žíly a její manžel ji dal svou krev a transfuze dopadla dobře. Jánský se později dozvěděl o jiné transfuzi, kde jakási matka dala krev svému synovi, ale ten zemřel. Jánský začal přemýšlet o tom, jestli duševní choroba nějak neovlivnila pozitivní přijetí cizí krve. Postupně analyzoval na 3 tisíce vzorků od psychicky nemocných i od zdravých lidí a vzorky opakovaně mísil a zaznamenával do rozsáhlých tabulek. Po dlouhých pokusech došel k závěru, že vztah mezi duševní nemocí a úspěšnou transfuzí neexistuje.

Nicméně své poznatky sepsal do vědecké práce, kterou v listopadu 1906 prezentoval před členy Spolku českých lékařů. O rok později byla jeho práce uveřejněna ve Sborníku klinickém pod názvem „Haematologická studie u psychotiků“. 

O Jánském v roce 1953 natočil Martin Frič životopisný film Tajemství krve.

Pokud máte nápad, o jakém přínosu vědy či vynálezu bychom na našich stránkách měli napsatdejte návědět na info@srdceceska.cz

Sdílejte tento článek