Hromosvod

Hromosvod

  • 19. 3. 2021
Autor: Ante Hamersmit, Unsplash

Že Prokop Diviš vynalezl hromosvod, je docela známá věc. Méně známé je, že pokusy s elektřinou prováděl ve své farní zahradě v Příměticích blízko Znojma a svůj “meteorologický stroj” postavil už v roce 1754. Tento jeho „stroj“, sestával ze 400 kovových hrotů spojených s uzemněním.

A jak už to u vynálezů bývá, přibližně ve stejné době na principu hromosvodu pracoval i další vědec (a politik) Benjamin Franklin, který sepsal teoretický koncept již v roce 1753. Naštěstí pro nás (a Prokopa Diviše) svůj „jednohrotový tyčový uzemněný hromosvod“ postavil až v roce 1760 ve Filadelfii, takže prvenství zůstalo v českých zemích.

A zajímavostí jistě je, že první hromosvod na území českého království, který byl umístěn na budově, byl instalován na zámku v Měšicích roku 1775. 

A jak vlastně hromosvod funguje? Jednoduché vysvětlení je, že svede blesk po připravené vodivé cestě do země. 

Pro milovníky fyziky máme složitější vysvětlení: 

Mezi zemí a bouřkovým mrakem vzniká během bouřky rozdíl elektrických potenciálů. Překročí-li rozdíl těchto potenciálů elektrickou pevnost vzduchové vrstvy mezi mrakem a zemí, dojde k elektrickému bleskovému výboji. K tomuto výboji dojde v místě, kde je vzduchová vrstva mezi zemí a mrakem nejtenčí. Proto bleskem bývají zasažena nejčastěji různá vyvýšená místa v krajině, např. stromy nebo budovy.

Hromosvod je tedy elektricky vodivý předmět umístěný ve výšce nad chráněným objektem a vodivě spojený se zemí. Tím, že je hromosvod umístěn nad chráněný objekt, zvyšuje se pravděpodobnost, že blesk zasáhne hromosvod (který bezpečně svede potenciál blesku do země) a nikoli objekt nacházející se pod hromosvodem.

A na závěr: Václav Prokop Diviš se vlastním jménem jmenoval Václav Divíšek a byl českým katolickým knězem, teologem, členem premonstrátského řádu, přírodovědcem, léčitelem a hudebníkem.

Pokud máte nápad, o jakém přínosu vědy či vynálezu bychomna našich stránkáchměli napsat, dejte nám vědět na info@srdceceska.cz

Sdílejte tento článek